Fotoradary wracają na ulice Warszawy

W dniu 21.12.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a miastem stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Komendanta Straży Miejskiej – Pana Zbigniewa Leszczyńskiego, w sprawie użyczenia Inspekcji Transportu Drogowego należących do władz samorządowych fotoradarów. Umowa dotyczy użyczenia, wstępnie na okres 3 lat, łącznie 27 konstrukcji wsporczych (masztów) oraz…

Czytaj więcej

Gazeta Prawna

Wypowiedzi „Fachowców” na zamówienie? Ile kosztuje prawda o przepisach Ruchu Drogowego? To zależy od tego kto pisze/mówi i jaki ma tytuł. W Gazecie Prawnej oczekujemy merytorycznej, zgodnej z przepisami wypowiedzi, doboru ekspertów niezależnych – po prostu fachowców. I oto nasza objawiona prawda: „Motocykliści nie wiedzą, że łamią przepisy, omijając samochody…

Czytaj więcej

Propozycja malowania

Propozycje oznakowania poziomego: 1. Malowanie znaków ustalających, między którymi pasami motocykliści mogą przejechać : Propozycja ta ma na celu uporządkowanie poruszających się po jezdniach wielopasmowych w jednym kierunku, jednośladów. Rozwiązanie to możliwe jest do wprowadzenia tylko na tych ulicach, gdzie pasy ruchu są wystarczająco szerokie, by umożliwić bezkolizyjny przejazd jednośladów (np. Puławska na odcinku…

Czytaj więcej

Spotkanie w Sejmie

Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie Parlamentarnego Zespołu Miłośników Motocykli. Pan Poseł Piotr Tomański (przewodniczący zespołu), a teraz po prostu Piotr dostrzegł w naszej pracy wielkie zaangażowanie i zaproponował abyśmy razem zabiegali o realizację wielu pomysłów skutkujących zmianą postrzegania motocyklistów oraz poprawą naszego bezpieczeństwa na drogach. Piotr również jest motocyklistą. Oczywiście przewodnim…

Czytaj więcej

Przepisy drogowe

W Polsce z roku na rok przybywa motocyklistów Fudacja Jednym Śladem stara się o zmianę przepisów pod kątem środowiska Jednosladów by zwiększyc bezpieczeństwo na drodze oraz zmienić stosunek do kierujących tymi pojazdami. Wśród wielu tematów, które mogłyby udogodnić współpracę motocyklistów i kierowców innych pojazdów są jest na przykład oznakowanie poziome.…

Czytaj więcej