Fotoradary wracają na ulice Warszawy

fotoradar_warszawa
W dniu 21.12.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a miastem stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Komendanta Straży Miejskiej – Pana Zbigniewa Leszczyńskiego, w sprawie użyczenia Inspekcji Transportu Drogowego należących do władz samorządowych fotoradarów. Umowa dotyczy użyczenia, wstępnie na okres 3 lat, łącznie 27 konstrukcji wsporczych (masztów) oraz 24 urządzeń rejestrujących, które do końca 2015 r. były wykorzystywane przez stołeczną Straż Miejską. Na bazie zawartego porozumienia wspomniany sprzęt zostanie przekazany do wyłącznego wykorzystywania przez CANARD GITD, w ramach ogólnopolskiego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Przejęte urządzenia zostaną dostosowane i skonfigurowane w taki sposób, aby mogły zostać połączone z CPD CANARD – systemem teleinformatycznym wykorzystywanym w Inspekcji Transportu Drogowego, wspierającym procedowanie spraw o wykroczenia w ruchu drogowym oraz zarządzanie infrastrukturą kontrolną, a co za tym idzie dołączą do 400 fotoradarów, które zostały zakupione w ramach projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sukcesywne uruchamianie przejmowanych urządzeń powinno zakończyć się w ciągu kilku następnych miesięcy.

Przypominamy, że zmiany w prawie, które spowodowały zakrycie stołecznych fotoradarów czarną folią, weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Strażom miejskim i gminnym zostały wtedy odebrane uprawnienia do stosowania zarówno stacjonarnych jak i przenośnych urządzeń tego typu. Od tamtej pory stacjonarne fotoradary stały więc bezczynnie.
Rzecznik GITD Łukasz Majchrzak chciałby, aby radary stanęły jak najszybciej, ale realia wdrożeniowe są zupełnie inne.
– W tym momencie trudno mówić o jakichkolwiek terminach. Na pewno fotoradary nie zaczną działać od razu po podpisaniu umowy i na pewno już nie w tym roku. Urządzenia będą przejmowane sukcesywnie od stołecznej straży miejskiej i dostosowywane do naszego systemu. Poza tym konieczne będzie zapewnienie im dostaw energii elektrycznej, a więc także zawarcie kolejnej umowy. W tej chwili mogę tylko powiedzieć, że fotoradary w Warszawie zaczną działać w ciągu kilku miesięcy – mówi Łukasz Majchrzak.

źródło: CANARD GITD