Szkolenia

Szkolenia z Pierwszej Pomocy

Mając na uwadze ogromną istotność pierwszego z etapów łańcucha przeżycia, Fundacja realizuje szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, których celem jest uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na konieczność niesienia pomocy, przekazanie właściwych umiejętności ratujących życie i ich cykliczne trenowanie w ramach szkoleń przypominających i pozoracji. Szkolenia opierają się na wytycznych BLS i uwzględniają najważniejsze aspekty Pierwszej Pomocy takie jak:

 • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Bezpieczeństwo ratowników
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Poprawne wezwanie pomocy
 • Udrożnianie dróg oddechowych
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dzieci i dorosłych
 • Użycie automatycznego defibrylatora (AED)
 • Opatrywanie złamań i krwotoków
 • Zasady prowadzenia ewakuacji poszkodowanych
 • Wsparcie psychologiczne dla poszkodowanego i ratownika
 • Zalecane wyposażenie apteczki
 • Prawne zagadnienia związane z udzielaniem pomocy

Uczestników szkoleń zachęcamy do regularnego odświeżania zdobytej wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności w czasie pozoracji organizowanych przez Fundacje. Celem pozoracji jest jak najwierniejsze odtworzenie zdarzenia np. wypadku i skonfrontowanie uczestników z realnymi problemami, emocjami i decyzjami jakie mogą być wyzwaniem dla świadków.

Szkolenia te oraz prelekcje i pokazy Pierwszej Pomocy Fundacja realizuje dla chętnych po wcześniejszym kontakcie << KONTAKT >>

Ostatnie wydarzenia w jakich braliśmy udział można zobaczyć w Galerii <<GALERIA>>

 

08

Comments are closed