Propozycja malowania

FJS-logo


Propozycje oznakowania poziomego:

1. Malowanie znaków ustalających, między którymi pasami motocykliści mogą przejechać :

prop3

Propozycja ta ma na celu uporządkowanie poruszających się po jezdniach wielopasmowych w jednym kierunku, jednośladów. Rozwiązanie to możliwe jest do wprowadzenia tylko na tych ulicach, gdzie pasy ruchu są wystarczająco szerokie, by umożliwić bezkolizyjny przejazd jednośladów (np. Puławska na odcinku między Piasecznem a Wyścigami; Aleja Gen. Sikorskiego itp.) Uporządkowanie to spowoduje, ze kierowcy poruszający się na lewy skrajnym pasie i środkowym będą mogli spodziewać się, że w wyznaczonej przestrzeni może pojawić się jednoślad.

Sugerowane oznakowanie jest również korzystne dla służb uprzywilejowanych, które niejednokrotnie mają utrudniony przejazd. Jednocześnie tak ustawione pojazdy będą miały większe pole widzenia w lusterkach bocznych, co powoduje wzrost bezpieczeństwa innych użytkowników. Tak oznakowane jezdnie zwiększają przepustowość i płynność ruchu i wykluczają sytuację gdy jednoślad porusza się pomiędzy wszystkimi pasami.

2. Skrzyżowania z oznaczoną strefa WOLNY PRZEJAZD.

prop1

Przepisy obowiązujące w Polsce zabraniają wjazdu na skrzyżowanie, w przypadku gdy nie można z niego zjechać. Zatrzymanie się w obrysie skrzyżowania powoduje ograniczone pole widzenia, jednocześnie stwarzając zagrożenie dla innych pojazdów mogących swobodnie przejechać przez skrzyżowanie, a co za tym idzie powstawanie korków.

Nasza propozycja bazuje na funkcjonującym już w wielu krajach Europy rozwiązaniu (np. Wielka Brytania, Francja) polegającym na wyznaczeniu strefy wolnego przejazdu. Jednoznaczne jest to ze stanowczym zakazem zatrzymywania pojazdu w tej strefie.

3. Bezpieczna strefa dla jednośladów przed pasami dla pieszych w centrach miast

prop2

Obecne rozwiązanie (powyżej) według naszej oceny powoduje tworzenie się korków, gdyż pojazdy jednośladowe zajmują taką samą przestrzeń jak samochody, mimo swoich niejednokrotnie mniejszych gabarytów i dodatkowo pojazdy o których mówimy ruszają w sposób zdecydowanie płynniejszy i szybszy i opuszczają skrzyżowanie o wiele sprawniej od pozostających na nim samochodów, stąd też nasza propozycja.

prop4

Takie rozwiązanie w połączeniu z malowaniem oddzielającym pasy jezdni pozwoliłoby jeszcze bardziej ograniczyć korki. Jednoślady które swobodnie przejadą w korku ustawiają się z przodu, by płynnie opuścić skrzyżowanie i zostawić wolne miejsce dla samochodów. Takie rozwiązanie eliminuje wiele zagrożeń związanych z ruchem motocykli między stojącymi w korku samochodami. Motocykle nie stoją w korku razem z autami obok siebie, mogą też utrzymać bezpieczną prędkość manewrową do przejechania na pas wyznaczony dla jednośladów.
Rozwiązanie to również jest wykorzystywane w wielu krajach na świecie, gdzie wzrastająca co roku liczba jednośladów powodowała wzrost drobnych kolizji z innymi użytkownikami dróg. W niektórych Państwach posunięto się o krok dalej i na skrzyżowaniach gdzie ustanowiona została takowa przestrzeń ustawiono system nagłaśniający z którego kierowca samochodu jest informowany o przestrzeni wyznaczonej wyłącznie dla jednośladów.