Misja

Fundacja Jednym Śladem jest działającą od 2010r organizacją non profit, której głównym celem jest zwiększenie świadomości użytkowników polskich dróg oraz niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Na bazie założeń statutowych skrystalizował się pomysł stworzenia grupy ratowników dosiadających, wyposażonych w odpowiedni sprzęt, moto-ambulansów. Założenie ambitne i jednocześnie nowatorskie na skalę naszego kraju ale przy tym w perspektywie czasu, przynoszące wymierne korzyści dla grupy odbiorców powstałego pomysłu. Motocyklowe grupy ratownictwa drogowego tworzą w Europie zachodniej solidne wsparcie dla ambulansów na bazie samochodu, bazując na swojej mobilności i wiedzy ratowników. W naszym kraju ta nowość daje możliwości wykreowania prężnie działającej organizacji.

Oprócz niesienia pomocy poszkodowanym chcemy:

 • uświadomić zamkniętym w swoich samochodach kierowcom, że motocyklista jest takim samym użytkownikiem drogi tyle, że narażonym na większe niebezpieczeństwo
 • zainicjować zmiany w poziomym oznakowaniu dróg - tak aby dla wszystkich kierowców stało się jasne, że obok nich w każdej chwili może pojawić się motocykl
 • przeprowadzić kampanie medialne pokazujące przyczyny wypadków z udziałem motocykli i uzmysłowić kierowcom jak łatwo mogą zabić lub okaleczyć motocyklistę
 • zbierać informacje i dokumentacje o niebezpieczeństwach związanych ze stanem dróg i zagrożeniach spowodowanych niewłaściwie przewożonym ładunkiem, a także monitować odpowiednie służby do ich usunięcia i karania winnych

Piszemy motocykliści, ale myślimy o WSZYSTKICH użytkownikach jednośladów.

Poprzez akcje charytatywne, materialne wsparcie Domów Dziecka czy szkolenia podnoszące bezpieczeństwo na drogach, ze wszystkich sił, pragniemy pomagać najmłodszym członkom naszego społeczeństwa.

Skupiamy się na:

 • Inicjowaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań w zakresie podnoszenia świadomości bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników dróg, ze szczególnym naciskiem na kierowców jednośladów.
 • Promowaniu bezpieczeństwa na drogach.
 • Działaniach na rzecz stworzenia motocyklowych patroli niosących pierwszą pomoc ofiarom wypadków.
 • Upowszechnianiu rozwiązań instytucjonalno-prawnych, które zapewniają większe bezpieczeństwo na drogach publicznych.
 • Propagowaniu wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wprowadzenia zmian w znakach poziomych.
 • Popularyzacji idei mediacji społecznej.
 • Rozwijaniu i umacnianiu postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa na drogach.
 • Wspieraniu działań na rzecz integracji, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Organizowaniu imprez charytatywnych koncertów i wystaw
 • Podejmowaniu i wspieraniu działań w zakresie popularyzacji organizowania i udzielania pomocy przed-medycznej, psychologicznej, dla dzieci, młodzieży i dorosłych będących ofiarami wypadków drogowych.
 • Organizowaniu i promowaniu działalności charytatywnej i dobroczynnej na rzecz osób potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

 

Jeśli identyfikujesz się z nami - zapraszamy do współpracy.

02

Comments are closed