Spotkanie w Sejmie

Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie Parlamentarnego Zespołu Miłośników Motocykli. Pan Poseł Piotr Tomański (przewodniczący zespołu), a teraz po prostu Piotr dostrzegł w naszej pracy wielkie zaangażowanie i zaproponował abyśmy razem zabiegali o realizację wielu pomysłów skutkujących zmianą postrzegania motocyklistów oraz poprawą naszego bezpieczeństwa na drogach. Piotr również jest motocyklistą. Oczywiście przewodnim tematem była sprawa obniżki opłat dla motocyklistów na polskich autostradach.

W spotkaniu brał również udział Minister Infrastruktury Pan Radosław Stępień, Pani Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk oraz my, czyli czternaścioro osób – motocyklistek i motocyklistów.

Spotkanie trwało ok. 90 minut i okazało się że w kolejne dwie godziny nie wyczerpalibyśmy w pełni wszystkich poruszanych tematów. Razem z panem ministrem ustaliliśmy czynności, które podejmiemy jako stowarzyszenie; napiszemy wniosek do ministerstwa o unifikację stawek opłat na wszystkich autostradach, a następnie po szczegółowej analizie prawnej zorganizujemy kolejne spotkanie, na które minister zaprosi przedstawicieli koncesjonowanych odcinków autostrad. Celem jest wypracowanie takiego instrumentu aby Skarb Państwa nie ponosił dodatkowych opłat, a koncesje zachowały dotychczasowe podstawy prawne. W czerwcu powinniśmy być dużo bliżej zakończenia „Akcji Autostrada”.

Stowarzyszenie MotoAutostrada zabiega swoimi działaniami również o wypracowanie metod konsultacji z środowiskami motocyklistów, tak abyśmy współtworzyli politykę państwa w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Abyśmy tworzyli programy akcji społecznych służących poprawie wizerunku motocyklisty oraz mieli realny wpływ na poprawę infrastruktury drogowej poprzez tworzenie rozwiązań drogowych i otoczenia dróg przyjaznych dla motocyklistów. Czas skończyć z akcjami, które nas zaskakują i zamiast pomagać, antagonizują środowisko oraz motocyklistów z resztą użytkowników dróg.

Motocykl traktujemy jako środek lokomocji, narzędzie do uprawiania sportu, a przede wszystkim jako naszą życiową pasję . W związku z tym, że jest nas coraz więcej, zasługujemy, tak jak pasjonaci piłki nożnej na należyte traktowanie. Jeśli można budować potężne obiekty sportowe za setki milionów z pieniędzy publicznych, to i dla nas również powinny powstawać miejsca do uprawiania motocyklowych dyscyplin, a przede wszystkim miejsca aby doskonalić umiejętności jazdy – to podstawa naszego bezpieczeństwa. Ta tematyka również rozgrzała uczestników spotkania i spotkała się z wielkim zrozumieniem przedstawicieli władz.

Najistotniejszą zmianą dotychczasowych relacji pomiędzy motocyklistami, a przedstawicielem ministerstwa jest zmiana stosunku do naszych pomysłów i idei. Wspólnie postanowiliśmy nawiązać stałą współpracę i punkt po punkcie rozwiązywać nagromadzone problemy. Wierzymy, że na spotkaniu rozpoczęliśmy nowy rozdział, teraz trzeba włożyć jeszcze więcej pracy aby zobaczyć pozytywne efekty.

Panie Ministrze, Państwo Posłowie dziękujemy za spotkanie.