MotoMikołajki.pl 2016 już 3 grudnia!

7-of-7

MotoMikołajki.pl to coroczna akcja pomocy dzieciom. Największą ilość energii i środków przeznaczamy w tym roku na pomoc dzieciom przebywającym w Publicznych Domach Dziecka. Tłum Mikołajów na motocyklach spotyka się z dziećmi, wręcza upominki i spędza z nimi wspólnie czas.

Podczas tegorocznej edycji Motomikołajki.pl obecnych będzie 104 dzieci, w różnym przedziale wiekowym 🙂

Pierwszy i najważniejszy punkt akcji to parada motocyklowa Motomikołajów, która przejedzie ulicami Warszawy z miejsca zbiórki (błonie Stadionu PGE Narodowy) na Plac Zamkowy. Kolumna motocyklistów jest o tyle wyjątkowa, że wszyscy są przebrani w stroje mikołajów i przy ujemnych temperaturach, często w towarzystwie śniegowych zasp, mkną ulicami Warszawy, aby sprawić radość dzieciom. W zeszłym roku grupa Motomikołajów liczyła ponad 600 maszyn 🙂

Drugi punkt programu to postój na Placu Zamkowym w okolicach kościoła Świętej Anny. Tutaj zapraszamy do zabawy również przechodniów. Motocykliści rozdają słodycze i kwestują dla dzieci. Odbywają się też różne konkursy z nagrodami, a kulminacyjnym punktem jest ustawienie „żywej choinki” składającej się z uczestników parady, naszych małych gości i przechodniów. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia z wieży przykościelnej, kolumna ponownie się formuje i rusza do miejsca, w którym przewidujemy atrakcje dla dzieci. Jest to trzeci punkt naszego programu. W tym roku umożliwiamy dzieciom wizytę w Centrum Nauki Kopernik. Wierzymy, że trzygodzinne zwiedzanie wystaw CNK będzie dla nich niesamowitym przeżyciem.
Na koniec dnia, dzieci otrzymują prezenty od Mikołajów. W tym roku Tramwaje Warszawskie postanowiły spełnić życzenia dzieci i realizują ich listy do św. Mikołaja 🙂

Podczas organizowania akcji, zajmujemy się też zbiórką słodyczy oraz chemii gospodarczej każdego rodzaju. Słodycze są dodawane do paczek, które dzieci otrzymują na koniec akcji, a zebraną chemię rozdzielamy na ilość domów i rozwozimy do naszych podopiecznych. Możesz pomóc? odezwij się do nas 🙂

Cały dochód oraz zebrane środki podczas akcji przekazane są dla dzieci z placówek, którym w tym roku pomagamy:
Dom Dziecka w Falbogach jest publiczną całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, która istnieje od 1997 roku. Przyjmuje dzieci od 3 r.ż., bądź młodsze, jeśli zaistnieje uzasadniona konieczność. Obecnie w placówce jest duża rotacja wychowanków ze względu na powrót do rodziny biologicznej, a także wykonywane adopcje. Placówka przyjmuje również dzieci spoza terenu Powiatu Mińskiego. Prowadzą prace nad powrotem dzieci do rodzin biologicznych, pozyskiwaniem rodzinnych form opieki, usamodzielnieniami wychowanków. W placówce prowadzone są programy autorskie (program pracy z rodziną wychowanka).
Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” mieści się przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie. Placówka prowadzona jest na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Ośrodek Wsparcia jest stacjonarną (całodobową) placówką dla kobiet oraz pozostających pod ich opieką dzieci, osób pozbawionych możliwości przebywania w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania ze względu na nieuregulowaną sytuację mieszkaniową, socjalno-bytową i rodzinną. W obszarze działalności Ośrodek zajmuje się pomaganiem osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezdomnością, samotnym macierzyństwem, przemocą w rodzinie.
Domy Dzieci w Pęcherach. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewniając czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Świadczy również doraźną opiekę nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. W skład Centrum wchodzą trzy Domy Dzieci, będące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego oraz Dom Dzieci będący placówką typu interwencyjnego.

mm2016_baner_www_burneika                      mm2016_baner_www_kurowski