Rewolucja – motocykle w polskiej służbie zdrowia!

motoambulans-3a94654be6ab3c19bef92c6f09a0c218_b860da

Ministerstwo Zdrowia planuje zmianę przepisów, która pozwoli na wprowadzenie motocyklowych zespołów ratownictwa medycznego. Motocykle miałyby funkcjonować przez pięć miesięcy w roku. „W zakorkowanych miastach „MotoAmbulans” skróci czas dotarcia z pomocą” – mówi wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Od kilku lat Fundacja Jednym Śladem oraz inne organizacje w całej Polsce walczą o to by w polskiej służbie zdrowia pojawiły się motocykle. W ramach inicjatywy Projektu „Wioząc życie”, Fundacja Jednym Śladem wcieliła MotoAmbulans, który jest w tym momencie jedynie wsparciem dla działań służb ratunkowych. Głównymi działaniami jakie obecnie spełnia MotoAmbulans jest transport sanitarny krwi oraz materiałów krwiopochodnych, jak również uczestniczy w patrolach które udzielają pierwszej pomocy.

Jak podkreśla wiceminister zdrowia „Możliwość kontraktowania ratowników na motocyklach to zupełne novum w polskim systemie”. Novum, które wg nas jest niezbędne do szybszego dotarcia do poszkodowanego czy dostarczenia transportu sanitarnego, który może uratować życie. Obecnie niestety nie ma przepisów umożliwiających finansowanie działalności takich MotoAmbulansów, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

„Motoambulanse” działają w niektórych miastach w ramach inicjatyw podejmowanych np. przez fundacje. Takie jednostki utworzyły się oddolnie m.in.
w ”Krakowie, Trójmieście czy w Warszawie” – wskazuje Marek Tombarkiewicz.

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia wprowadzenie Ratowników Medycznych na motocyklach właśnie z powodu skrócenia czasu dojazdu do poszkodowanego , który jest najważniejszy, niejednokrotnie decydujący we właściwym udzieleniu pomocy poszkodowanemu. Wskazują na to, otrzymane badania pokazujące, że Ratownik na motocyklu jest w stanie dotrzeć do osób potrzebujących pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia, szybciej niż tradycyjna karetka, niejednokrotnie ten czas dojazdu jest o połowę krótszy. Wiceminister otrzymał również analizy, które pokazują, że w połowie przypadków taka interwencja kończyła się na miejscu i nie było potrzeby wzywania tradycyjnego Ambulansu z trzy osobową załogą, która w tym samym czasie może zostać zadysponowana do innych, nagłych przypadków, co zdecydowanie usprawnia pracę zespołów ratunkowych.

Projekt o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw przewiduje, iż:
Motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego miałyby działać w liczbie:
a.) 1 motocyklowy zespół w miastach z liczbą mieszkańców 200-400 tyś.,
b.) 2 motocyklowe zespoły w miastach z liczbą mieszkańców powyżej 400 tyś.

Motocykle miałyby funkcjonować w okresie od 1 maja do 30 września i nie dłużej niż 12h na dobę. Do zespołu należałby ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu – posiadający ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego.

To ogromny krok w przód w systemie opieki zdrowotnej obywateli. Cieszymy się, że działania podobne do naszych, zostały dostrzeżone i że wreszcie będziemy mogli mówić że Polska dołączył do innych krajów Europy, które już oddawana korzystają z takich rozwiązań.

Materiał TVP Info: Motocykle w służbie zdrowia.

23            42                            43