Motoserce – konferencja

Motocykliści najechali na Sejm RP!

W środę, tj. 9 kwietnia przed wejściem do gmachu Sejmu PR, odbyła się pierwsza konferencja prasowa akcji MOTOSERCE. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu Miłośników Motocykli z Piotrem Tomańskim na czele, Fundacji Jednym Śladem oraz Zarządu Dróg Miejskich. Na konferencji pojawiło się także około 40 motocyklistów z klubów motocyklowych działających na rzecz MOTOSERCA

34

Podczas konferencji jako pierwszy głos zabrał gospodarz spotkania Piotr Tomański, który zadeklarował wsparcie i pomoc członków Parlamentarnego Zespołu Miłośników Motocykli na rzecz poprawy bezpieczeństwa motocyklistów w kraju i obiecał aktywne wspieranie działań związanych z pracami nad zmianą przepisów ruchu drogowego, których celem jest umożliwienie motocyklistom poruszania się po bus pasach. Dodatkowo poseł Tomański oficjalnie wsparł 6. Finał MOTOSERCA i namawiał swoich kolegów posłów do czynnego udziału w największej ogólnopolskiej akcji  MOTOSERCE – krew darem życia. Sam zadeklarował również, że odda krew podczas jednej z akcji, która obędzie się na terenie całego kraju.

W trakcie konferencji zabrał także głos Artur Węgłowski z Klubu MC Boruta, który jako przedstawiciel akcji MOTOSERCE poinformował o idei, celach i skali przedsięwzięcia.  Motoserce to akcja polegająca na zbiórce krwi dla osób poszkodowanych w wypadkach i potrzebujących krwi. Akcja skupia motocyklistów zrzeszonych przy Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych (ponad 140 klubów i ponad 5 tys motocyklistów). Jej głównymi partnerami są Polski Czerwony Krzyż i Regionalne

Na konferencji obecni byli także partnerzy akcji MOTOSERCE, min. Zarząd Dróg Miejskich oraz Fundacja Jednym Śladem, która od kilku lat czynnie wspiera organizację akcji. Adam Sobieraj, rzecznik ZDM, podczas swojego wystąpienia podkreślił, że ZDM dołoży wszelkich starań, aby polepszyć bezpieczeństwo motocyklistów na drogach. Dlatego też w ramach programu Dekada na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020, gdzie rok 2014 poświęcony jest właśnie motocyklistom, poprzez kampanię społeczną „Załóż Odblask” zachęcał do poprawy swojej widoczności na drodze, a tym samym poprawy bezpieczeństwa. Rzecznik ZDM do wystąpienia zaprosił także Prezesa Fundacji Jednym Śladem – Krzysztofa Rzepeckiego, który w przystępny sposób zapoznał wszystkich zebranych z zagadnieniem  bezpieczeństwa ruchu drogowego i działaniami FJŚ prowadzonymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa motocyklistów na drogach.  Jednocześnie ogłosił wdrożenie nowego programu o  nazwie „Wioząc Życie”, polegającego na stworzenia motoambulansu, który będzie pomagał osobom poszkodowanym  w wypadkach komunikacyjnych.

Pod koniec spotkania do grona organizatorów i instytucji wspierających 6. Finał akcji MOTOSERCE zaproszono zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, młodszego inspektora, Piotra Jakubczyka, który opowiedział o aspektach prawnych i przyczynach dużej ilości wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Jak wynika ze statystyk w 80% wypadków, do których dochodzi na polskich drogach sprawcami są użytkownicy samochodów, a nie jak wszyscy zwykli twierdzić – motocykliści.

Na zakończenie konferencji poseł Piotr Tomański zaprosił wszystkich zmotoryzowanych uczestników spotkania do honorowego przejazdu na motocyklach wokół sejmu.

Na konferencji nie zabrakło także przedstawicieli mediów, których zainteresował temat bezpieczeństwa motocyklistów na drogach oraz zbiórki krwi dla poszkodowanych w wypadkach i po konferencji chętnie przeprowadzali wywiady z przedstawicielami instytucji wspierających akcję MOTOSERCE.

Dla przypomnienia 6. Finał akcji MOTOSERCE, odbędzie się w 26 kwietnia w Parku Bródnowskim. Jej głównymi partnerami są Polski Czerwony Krzyż i Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa. Honorowy Patronat nad tegorocznym finałem akcji objęli: Prezydent RP, Prezydent Miasta St. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Patronami medialnymi są: Antyradio, Radio Kampus, TVP Info, Świat Motocykli, Motocaina.pl


O MOTOSERCU

MOTOSERCE nie jest organizacją, ani stowarzyszeniem. Jest Ideą wynikającą z potrzeby serca i z chęci działania. Organizatorami są wyłącznie kluby zrzeszone przy KPKM, ewentualnie osoby, czy też kluby, które uzyskały zgodę Kongresu. Znak MOTOSERCA jest zastrzeżony na potrzeby Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych.

Fundacja Jednym Śladem  istnieje od 2010 roku i zajmuje się bezpieczeństwem motocyklistów na Polskich drogach jak również zmianą wizerunku Motocyklisty w Społeczeństwie Polskim – FJŚ jest organizatorem takich akcji społecznych jak „JA Motocyklista” czy „Motocykliści są wśród Nas”. Fundacja Jednym Śladem otrzymała 2013 roku nagrodę „Partnera Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” w kategorii najlepsza organizacja pozarządowa.

 

Kontakt dla mediów

Artur Węgłowski – artur@bouruta.pl, tel. 608-333-021
Agnieszka Józefowicz – aga.jozefowicz@gmail.com, tel. 502-131-962