Seniorzy z Kabat i Pierwsza Pomoc

Desktop
Kolejne udane spotkanie z Seniorami za nami. W Klubie Emerytów Osiedla Kabaty przy ul. Bronikowskiego 2A ratownicy FJŚ poprowadzili szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy. Na tym spotkaniu, również poruszyliśmy zagadnienia z zakresu zachowania na miejscu zdarzenia, oceny stanu poszkodowanego,

prawidłowych sposobów wezwania ambulansu, zasad postępowania z ofiarami wypadków, oraz pokazaliśmy zasady obsługi defibrylatora AED.
Nasi słuchacze byli bardzo zainteresowani i aktywnie uczestniczyli w pozoracjach. Dziękujemy za zaproszenie, życzymy zdrowia i aktywności jak podczas szkolenia. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.