Zabezpieczenia medyczne

Zabezpieczenia Medyczne

Niesienie pomocy w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wykracza poza umiejętności i uprawnienia osób zawodowo niezwiązanych ze służbami ratowniczymi. Z tego powodu Fundacja Jednym Śladem powołała grupę ratowników posiadających uprawienia Ratowników oraz Ratowników Medycznych aby wspierać działania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Działania Grupy mają charakter prewencyjny i reaktywny.

Działania prewencyjne

Ratownicy FJS biorą udział w zabezpieczeniu stacjonarnych imprez o charakterze masowym takich jak imprezy sportowe, kulturalne, przemarsze, zgromadzenia publiczne i demonstracje. Grupa jest wyposażona w systemy łączności radiowej oraz motocykle-ambulansy dzięki którym jest w stanie zabezpieczać również imprezy wymagające znacznej mobilności ratowników takie jak wyścigi kolarskie, przejazdy rolkarzy, maratony.

Zabezpieczenia medyczne Fundacja realizuje po wcześniejszym kontakcie << KONTAKT >>

Ostatnie wydarzenia w jakich braliśmy udział można zobaczyć w Galerii << GALERIA >>

Działania reaktywne

Ratownicy Fundacji są przygotowani do wspomagania Państwowego Systemu Ratownictwa w zakresie działań wobec klęsk żywiołowych, skutków wypadków masowych lub aktów terroru. Członkowie Grupy regularnie doskonalą swoje umiejętności ratownicze uzupełniając je o elementy medycyny pola walki, ratownictwa górskiego, opieki psychologicznej nad poszkodowanymi. Trzon Grupy stanowią motocykliści, przygotowani do niesienia pomocy z wykorzystaniem motocykli-ambulansów oraz motocykli cywilnych, które gwarantują najkrótszy czas dotarcia do miejsca zdarzenia w ruchu miejskim.

 

Transport krwi i osocza

Fundacja wspiera także ostatni z etapów łańcucha przeżycia poszkodowanych zaopatrując warszawskie i okoliczne szpitale w krew oraz osocze. Fundacyjny Motoambulans dosiadany przez doświadczonych ratowników posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, jest w stanie dostarczać do szpitala brakującą krew lub inne preparaty w czasie nieosiągalnym dla samochodowych ambulansów, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego. Poza okresem zalegania śniegu Fundacja utrzymuje stały dyżur pozwalający przyjąć zlecenia transportu w każdym momencie dnia lub nocy.

Comments are closed