Koperta życia – ratunek czeka w lodówce

Na pewno każdy z nas był świadkiem wypadku czy utraty przytomności przez obcą osobę na ulicy. W takim wypadku czasem zastanawia nas, dlaczego ratownicy przybyli na miejsce po udzieleniu pierwszej pomocy szukają portfela lub telefonu komórkowego osoby poszkodowanej. Odpowiedź jest bardzo prosta, szukają międzynarodowej karty ICE. Na karcie „In Case of Emergency”, co oznacza „w nagłym wypadku”, umieszcza się imiona, nazwiska i numery telefonów osób (max. 3), z którymi można skontaktować się w razie wypadku. Pozwala to służbom ratunkowym na szybki kontakt z bliskimi ofiary wypadku oraz ustalić tożsamość poszkodowanego. Często wpisywane są również informacje medyczne – my polecamy głównie skupić się na kontakcie do osób bliskich.
Praktykowane jest również wpisywanie kodu ICE do telefonów komórkowych. Nowe modele telefonów posiadają już taką pozycję w kontaktach, której należy przypisać tylko dane bliskiej osoby. Pojawiają się również breloki z danymi ICE.

WAŻNE: Karty ICE do samodzielnego wypełnienia, dostępne są u naszych Wolontariuszy podczas akcji, w których uczestniczymy oraz w oddziałach PCK w całym kraju. Każdy może ją wypełnić samodzielnie.

Koperta życia – zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich.
Od jakiegoś czasu w wielu miastach Polski organizowane są akcje pt. „Koperta Życia”. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie seniorom, zwłaszcza samotnym, bezpiecznego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. „Koperta życia” ma spełniać pomocniczą rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby, gdy nie ma czasu albo możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Informacje o pacjencie zebrane w jednym miejscu, będą dla personelu medycznego przydatne podczas wykonywania pracy.

Karta informacyjna zawiera następujące dane: imię, nazwisko, PESEL właściciela „Koperty życia”. Następne punkty powinny zostać wypełnione przez lekarza lub w jego obecności. Dotyczy to spisu przebytych chorób, które mają wpływ na stan zdrowia chorego oraz chorób obecnych – zarówno tych chwilowych, jak i przewlekłych. Należy również wypisać obecnie przyjmowane leki (ich nazwy i dawki), alergie i uczulenia (wszystkie produkty, substancje i pierwiastki), grupę krwi oraz dane dotyczące kontaktu z rodziną: nazwiska, stopnie pokrewieństwa, nr telefonów, dane osób upoważnionych do otrzymywania informacji o stanie zdrowia. Karta Informacyjna Pacjenta powinna zostać potwierdzona pieczątką i podpisem lekarza prowadzącego oraz podpisem osoby wypełniającej formularz.

WAŻNE: Wypełnioną kopertę należy włożyć w dołączonym foliowym opakowaniu do LODÓWKI. Jest to jeden z nielicznych sprzętów, które znajdują się w praktycznie każdym domu. Ratownikom w sytuacji zagrożenia życia łatwo będzie ją zlokalizować. Karta Informacyjna Pacjenta powinna zostać potwierdzona pieczątką i podpisem lekarza prowadzącego oraz podpisem osoby wypełniającej formularz.

Kartę otrzymasz m.in. w Wydziale Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. Więcej informacji TUTAJ.