Kampania „Bądźmy Razem Bezpieczni”

22 czerwca 2017 r. na terenie Zarządu Spółki Tramwaje Warszawskie i Zakładu Realizacji Przewozów R1 „Wola” przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 rozpoczęła się IX edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądźmy Razem Bezpieczni”, mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie liczby kolizji i wypadków, przede wszystkim tych spowodowanych używaniem telefonu komórkowego przez pieszych lub kierowców. Dodatkowo, uczniowie szkół podstawowych biorący udział w Inauguracji uczestniczyli w warsztatach dotyczących udzielania pierwszej pomocy, obejrzeli muzyczny spektakl edukacyjny „Bezpieczna droga do szkoły” i pokaz technik interwencji i elementów samoobrony w wykonaniu Grupy Pokazowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy, skorzystali z miasteczka ruchu drogowego WORD oraz wzięli udział w konkursach przygotowanych przez Komendę Stołeczną Policji. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację i zmniejszenie do zera liczby ofiar kolizji z udziałem tramwajów.
Zdjęcia: Karol Zagożdżon