Dla Patrycji – akcja charytatywna

8 września na piaseczyńskim rynku odbędzie się akcja charytatywna „DLA PATRYCJI” – uczennicy piaseczyńskiego LO potrąconej przez samochód.

28

W ramach akcji odbędzie się charytatywny koncert z udziałem m.in. Maleo Reggae Rockers, Pajujo (również w rytmach reggae), DJ Martina Rosy, GRW Grawitacja, Pongo Abelii. W programie akcji również: parada i wystawa motocykli, warsztaty bębniarskie i malowanie buziek. Prosimy o wsparcie Patrycji w każdej możliwej formie i zachęcamy do udziału w akcji.
Patrycja Jeleń, uczennica piaseczyńskiego LO, 28.11.2011 roku w drodze do szkoły została potrącona przez samochód. Jeśli chcesz pomóc przyjdź 8 września na Rynek i wspomóż tych, którzy chcą przywrócić Patrycji uśmiech.

Na miejscu wypadku jej stan zdrowia ratownicy ocenili na 3 pkt GCS – poniżej tej wartości nie ma już nic. Została zaintubowana w celu podtrzymania oddychania, zaopatrzona i przygotowana do transportu śmigłowcem. Po przelocie przyjęta na Oddział Neurochirurgii do Szpitala Dziecięcego na ulicy Niekłańskiej. Chorą zakwalifikowano do zabiegu w trybie natychmiastowym ze względu na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy z krytycznym obrzmieniem mózgu i wyczerpaniem rezerw objętościowych i cechami stłuczenia pnia mózgu. Nie były to jednak jedyne jej obrażenia. Całość epikryzy przy wypisie ze szpitala to 4 strony maszynopisu, kolejno opisujące diagnozowane urazy. Po ustabilizowaniu jej stanu została przewieziona do CKR Konstancin, zgodnie z epikryzą – w stanie ogólnym dość ciężkim. W trakcie hospitalizacji wprowadzono kompleksową rehabilitację w tym ćwiczenia indywidualne, terapię logopedyczną. Uzyskano nieznaczną poprawę stanu funkcjonalnego, a mówiąc po ludzku Patrycja wracała do świadomości a jej fizyczny stan zdrowia uległ poprawie. W stanie ogólnym dość dobrym została wypisana do domu.

Obecnie Patrycja jest pod opieką rodziny. Jest jednak chorym leżącym, odżywianym przez PEG bez kontaktu słowno logicznego. Jej stan poprawia się dość wolno i zgodnie z epikryzą CKR Konstancin dalsze działania na rzecz poprawy jej stanu zdrowia mają sens i znaczenie. Kancelaria odszkodowawcza Votum S.A. opiekuje się Patrycją w zakresie własnych możliwości. Dzięki ich działaniom szanse na jej wyzdrowienie daje pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym Votum w Krakowie. Jednak te działania oraz refundacja NFZ nie są w stanie całkowicie zabezpieczyć potrzeb Patrycji.
Rodzice samodzielnie opłacają niezbędną opiekę logopedy, nie refundowane leki, środki higieniczne, opatrunkowe i transport. Zgodnie z opinią lekarzy niezbędny staje się stół do pionizacji, który ułatwi rehabilitację. Takich potrzeb na dziś jest wiele.

Patrycja i jej rodzina nie są jednak osamotnieni. W pomoc włączyli się jej przyjaciele , nauczyciele oraz cała szkoła do której uczęszcza. Organizowane są przeróżne akcje które mają na celu pomoc Patrycji – a potrzebna jest każda, w każdej formie. Lokalne media opisywały jej wypadek. Dzięki przyjaciołom i CK Piaseczno został zorganizowany koncert „Metal for Heart”, który był kolejnym przejawem chęci pomocy i jedności z Patrycją. Cytujemy jej szkolnych kolegów „wchodząc do szkoły najpierw słyszeliśmy jej śmiech, a potem widzieliśmy rozradowaną twarz” i prosimy o pomoc w przywróceniu jej uśmiechu.

8 września na piaseczyńskim Rynku (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego) odbędzie się akcja charytatywna „DLA PATRYCJI”. W godzinach 15:00-22:00 na scenie, którą zawdzięczamy CK Piaseczno wystąpią artyści którzy otworzyli dla Patrycji swoje serca i umysły.

Prosimy o wsparcie Patrycji w każdej możliwej formie i zapraszamy do udziału w tym projekcie.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej: Michał Iwan, mail – michaliwan@op.pl, Tel. 601152953

Koncert wspiera Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno