BŁĘDY KIEROWCÓW PODCZAS SPOTKANIA POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO NA DRODZE

Przepisy ruchu drogowego nakazują jego uczestnikom bezwzględne ułatwienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Znaczna część kierowców niestety nie wie jak ma sie zachować i popełnia błędy gdy słyszy pojazd jadący „na sygnale”.

Pojazd uprzywilejowany to taki, który wysyła sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

straz pozarna

Często słysząc sygnał karetki czy radiowozu gwałtownie hamujemy i zatrzymujemy swój pojazd na drodze. To nie zawsze jest dobre rozwiązanie. Kluczową sprawą dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest obserwacja sytuacji wokół naszego pojazdu. W wielu przypadkach kontynuowanie jazdy swoim pasem lub odjechanie do przodu przyniesie więcej korzyści niż zatrzymanie pojazdu.

Ambulans DSC_0955

Widząc lub słysząc zbliżający się uprzywilejowany pojazd, należy przede wszystkim zachować spokój i umożliwić przejazd w sposób nie narażając na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi i siebie. W pierwszej kolejności uczestnik drogi musi sprawdzić czy na pozostałych pasach ruchu, chodniku czy poboczu nie znajduje się inny pojazd, rowerzysta czy pieszy. Po dokonaniu oceny sytuacji, kierowca moze przejechać w wybrane miejsce.

DSC_23

Kierujący pędzącej karetki nie powinien mieć wątpliwości odnośnie naszego zachowania. Wszelkiego rodzaju manewry, nagłe skręty, sygnalizujmy z wyprzedzeniem, tak by kierowcy wiedzieli co zamierzamy zrobić.

Wielu użytkowników drogi, nie zdaje sobie sprawy z faktu, że zachowując szczególną ostrożność ma prawo przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle, jeżeli tylko w ten sposób umożliwi przejazd pojazdowi jadącemu „na sygnale”.

Zachowując spokój należy również włączyć się do ruchu. Pod żadnym pozorem nie wolno podążać za pojazdem uprzywilejowanym.

¹Wg Art. 53.1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:

1) jednostek ochrony przeciwpożarowej;

2) pogotowia ratunkowego;

3) Policji;

4) jednostki ratownictwa chemicznego;

5) Straży Granicznej;

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

7) Agencji Wywiadu;

7a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

7b) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

7c) Służby Wywiadu Wojskowego;

8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

9) Służby Więziennej;

10) Biura Ochrony Rządu;

10a) kontroli skarbowej;

10b) Służby Celnej;

11) Inspekcji Transportu Drogowego;

12) jednostki niewymienionej w pkt 1-11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

¹ Kodeks drogowy – Prawo o ruchu drogowym Stan na dzień: 11/02/2015

Autor: Agata Lewandowska